Over Ons

Muziekgroepen

Het Muziekvendel Nardinc bestaat op dit moment uit een blazersgroep en een slagwerkgroep, samen vormend de drumfanfaregroep, een fanfareorkest, een jeugdorkest “J.O.N.G.” en een blokfluitgroep. Een apart onderdeel van het Muziekvendel is de in heel Nederland en ver daarbuiten zeer bekende blaaskapel “De Wallenkraaiers”. Ook de slagwerkgroep treedt soms op als aparte eenheid onder de naam “Slagwerkgroep Naarden”.

Hoe we zijn ontstaan

Het Muziekvendel Nardinc is in maart 1973 ontstaan als een muziekactiviteit van de toenmalige Stichting Nardinc in Naarden. De Stichting Nardinc was een groot buurt- en activiteitencentrum dat vooral gericht was op jongeren en was gehuisvest in de voormalige Promerskazerne aan het Promersplein in Naarden Vesting. De naam Nardinc komt van de vroegere naam van Naarden, welke in de 10de eeuw Nardinc heette. Wat nu Het Gooi wordt genoemd heette destijds Naerdincklant.
In 1986, toen er gesproken werd over het fuseren van de Stichting Nardinc met een aantal andere sociaal culturele instellingen in Naarden, ontstond er vanuit het Muziekvendel behoefte aan zelfstandigheid. Aldus werd op 31 oktober 1986 de geheel zelfstandige Vereniging Muziekvendel Nardinc opgericht.


Optredens

Het Muziekvendel Nardinc treedt jaarlijks op tijdens diverse evenementen in binnen- en buitenland, waaronder bloemencorso´s, carnavalsoptochten, Sinterklaasoptochten, slotavonden avondvierdaagse, uitwisselingsactiviteiten met de stad Uhersky Brod in Tsjechië, muziekfestivals en andere festiviteiten. Verder verleent het orkest medewerking aan o.a. kerstconcerten en overige concerten en organiseert het Muziekvendel zelf concerten en slagwerkavonden in de zaal van hun verenigingsruimte.

Optredens

Open Monumentendag

Naarden


Zuiderzee klassieker

Amersfoort


Verenigingsdag

Naarden


Intocht Sinterklaas

Naarden


Volkskerstzang

Grote Kerk


Muziekgroepen

BlokfluitenSinds 2006 heeft het Muziekvendel Nardinc haar eigen Blokfluitgroep onder leiding van Jacqueline Dubach. Wat begon met een kleine groep kinderen is inmiddels uitgegroeid tot een groot succes.

Inmiddels zijn de eerste blokfluiters doorgestroomd als leerlingblazers naar Thijs Visser of Sven. Diverse keren treden de blokfluiters op bij concerten van het Muziekvendel vaak ook samen met het leerlingenorkest
van de blazersgroep. Wil jij ook blokfluit leren spelen en eventueel later nog een ander instrument, kom dan gerust eens langs op een repetitie.

YoungstarsYoungstars is opgericht om kinderen, die na hun blokfluitlessen graag een instrument willen spelen, de mogelijkheid te geven die in een groepje te doen samen met andere beginnende kinderen.

​Youngstars is lekker aan de weg aan het timmeren, Wil van den Dungen dirigeert deze enthousiaste groep kids.

Het Koperensemble NaardenBestaat uit 4 koperblazers: Bastuba, Trombone, 2 trompetten (of bugel, hoorn). Het Koperensemble Naarden speelt bij gelegenheden, bijvoorbeeld bij herdenkingen, begrafenissen of andere memorable momenten waarbij een gepaste muzikale omlijsting gewenst is.
Wilt u ons boeken mail dan naar: Indien u ons wilt bellen kunt u ons bereiken op: 06-25526430

J.O.N.G.In 2011 is J.O.N.G. (Jeugd Orkest Next Generation) geboren o.l.v. Karel van Kampen. J.O.N.G. bestaat uit een groep leerlingen die van blokfluit of slagwerk zijn doorgestroomd naar een instrument. Vanaf 2012 treed J.O.N.G. echt regelmatig op. Naast dat ze regelmatig met optochten van het vendel meeloopt, geeft ze Kerst concerten op het schoolplein van de Tweemaster en speelt ze op de jaarmarkt, Lustrum Verjaardagen, Openmonumentendag, Opening van viering 5 jarig bestaan van vestingvaarten, op de markt, loopevenementen en, met als klap op de vuurpijl een optreden in de Efteling op 22 maart 2015, samen met de slagwerkgroep.
Naast optredens is J.O.N.G. gewoon een hele leuke club. Ze heeft jaarlijks een repetitie op de boerderij met na afloop slootje springen, boerderij spelen en een BBQ. Een aantal J.O.N.G. leden (Aspirant leden) versterken het grote orkest.

Slagwerkgroep NaardenDe slagwerkgroep is een van de onderdelen van het Muziekvendel Nardinc. Deze groep staat o.l.v. slagwerkinstructeur Karel van Kampen. De slagwerkgroep is een onderdeel van de drumfanfaregroep van het Muziekvendel Nardinc die muzikale begeleiding verzorgt bij diverse festiviteiten in de regio zoals: de Carnavalsoptocht, de Koningsdag, de slotavond van de Avond4daagse, de Sinterklaas-intocht, etc. Naast deze straatoptredens met de drumfanfare organiseert de slagwerkgroep ook elk jaar een “Slagwerkavond” in de zaal van de verenigingsruimte van het Muziekvendel Nardinc aan de Keverdijk in Naarden. Elk jaar weer is dit een enorm slagwerkspektakel waaraan naast de slagwerkgroep van het Muziekvendel meestal nog een of twee andere slagwerkgroepen uit de regio meewerken. Deze slagwerkavonden zijn altijd een groot succes. Ook treedt de groep zelfstandig bij bepaalde gelegenheden op als slagwerkgroep Naarden.
Bij de slagwerkgroep zijn nieuwe leden en/of leerlingen van harte welkom. De leerlingen beginnen met privéles en krijgen later les in kleine groepjes. Wanneer uw belangstelling gewekt is, kom dan gerust eens langs op een repetitie-avond van de slagwerkgroep.

WallenkraaiersSinds 1991 zijn wij actief als dweilorkest en de komende jaren hopen we ook zeker nog de “toon”
te zetten dáár waar het gezellig is of moet worden. Naast het Carnaval staan wij onder andere op: “hardloop- en wandelevenementen”, “Oktoberfesten”, voorprogramma’s van oa. Taptoe’s, bezoeken we onze zusterstad Uherskybrod in Tsjechië of fleuren we de Keukenhof op met onze muziek. Ook spelen wij op een verjaardag, een jubileum of in uw winkelcentrum, wij maken er altijd een feestje van! Voor boekingen kunt u bellen met de “Mammaloe” (Ada Pronk 06-29074365)

OrkestDe fanfare-/orkestgroep is een van de onderdelen van het Muziekvendel Nardinc. Deze groep staat onder de bezielende leiding van dirigent Marco de Jong.
Naast concerten in de zaal van de verenigingsruimte van het Muziekvendel aan de Keverdijk in Naarden, waar zo’n 140 zitplaatsen gecreëerd kunnen worden, verleent het orkest ook medewerking aan concerten op diverse andere locaties. Denk daarbij aan concerten in de openlucht, in de grote kerk in Naarden, kerstconcerten en muzikale medewerking aan de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking. Verder zijn er nog concerten gezamenlijk met andere muziek- of zangverenigingen.
Het grootste deel van de blazersgroep neemt ook deel aan de straatoptredens van de drumfanfare van het Muziekvendel Nardinc. Er wordt de muzikale omlijsting verzorgd van diverse festiviteiten in de regio.
Bij de blazersgroep zijn nieuwe leden en/of leerlingen van harte welkom. De leerlingen beginnen met privéles en komen later in het leerlingenorkest. Wanneer uw belangstelling gewekt is kom dan gerust eens langs op een repetitie-avond van het orkest.

VendelDe blazers-/orkestgroep is een van de onderdelen van het Muziekvendel Nardinc. Deze groep staat onder de bezielende leiding van dirigent Marco de Jong.
Naast concerten in de zaal van de verenigingsruimte van het Muziekvendel aan de Keverdijk in Naarden, waar zo’n 140 zitplaatsen gecreëerd kunnen worden, verleent het orkest ook medewerking aan concerten op diverse andere locaties. Denk daarbij aan concerten in de openlucht, in de grote kerk in Naarden, kerstconcerten en muzikale medewerking aan de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking. Verder zijn er nog concerten gezamenlijk met andere muziek- of zangverenigingen.
Het grootste deel van de blazersgroep neemt ook deel aan de straatoptredens van de drumfanfare van het Muziekvendel Nardinc. Er wordt de muzikale omlijsting verzorgd van diverse festiviteiten in de regio.
Bij de blazersgroep zijn nieuwe leden en/of leerlingen van harte welkom. De leerlingen beginnen met privéles en komen later in het leerlingenorkest.
Wanneer uw belangstelling gewekt is kom dan gerust eens langs op een repetitie-avond van het orkest.

Is jouw interesse gewekt voor 1 van de muziekgroepen?
Neem contact met ons op via het contactformulier!

Contact