Over Ons

Muziekgroepen

Het Muziekvendel Nardinc bestaat op dit moment uit een blokfluitgroep, blazers en slagwerks, samen vormend de drumfanfare, het orkest, het jeugdorkest “J.O.N.G." en het koperensemble. Een apart onderdeel van het Muziekvendel is de in heel Nederland en ver daarbuiten zeer bekende blaaskapel “De Wallenkraaiers”. Ook de slagwerkgroep treedt soms op als aparte eenheid onder de naam “Slagwerkgroep Naarden”.

Hoe we zijn ontstaan

Het Muziekvendel Nardinc is in maart 1973 ontstaan als een muziekactiviteit van de toenmalige Stichting Nardinc in Naarden. De Stichting Nardinc was een groot buurt- en activiteitencentrum dat vooral gericht was op jongeren en was gehuisvest in de voormalige Promerskazerne aan het Promersplein in de Naarden Vesting. De naam Nardinc komt van de vroegere naam van Naarden, welke in de 10de eeuw Nardinc heette. Wat nu Het Gooi wordt genoemd heette destijds Naerdincklant.
In 1986, toen er gesproken werd over het fuseren van de Stichting Nardinc met een aantal andere sociaal culturele instellingen in Naarden, ontstond er vanuit het Muziekvendel behoefte aan zelfstandigheid. Aldus werd op 31 oktober 1986 de geheel zelfstandige Vereniging Muziekvendel Nardinc opgericht.


Optredens

Het Muziekvendel Nardinc treedt jaarlijks op tijdens diverse evenementen in binnen- en buitenland, waaronder bloemencorso´s, carnavalsoptochten, Sinterklaasoptochten, slotavonden avond4daagse, uitwisselingsactiviteiten met de stad Uherský Brod in Tsjechië, muziekfestivals en andere festiviteiten. Verder verleent het orkest medewerking aan o.a. kerstconcerten en overige concerten en organiseert het Muziekvendel zelf concerten en slagwerkavonden in de zaal van hun verenigingsruimte.

Optredens

Wijkconcert

Orkest, Vesting Naarden


Muziekgroepen

BlokfluitenSinds 2006 heeft het Muziekvendel Nardinc haar eigen Blokfluitgroep onder leiding van Jacqueline Dubach. Wat begon met een kleine groep kinderen is inmiddels uitgegroeid tot een groot succes.

Inmiddels zijn de eerste blokfluiters doorgestroomd als leerlingblazers naar Sven Smeets en Ellen de Moel. Diverse keren treden de blokfluiters op bij concerten van het Muziekvendel vaak ook samen met het leerlingenorkest van de blazersgroep. Wil jij ook blokfluit leren spelen? En eventueel later nog een ander instrument, kom dan gerust eens langs op een repetitie.

YoungstarsYoungstars is opgericht om kinderen die na hun blokfluitlessen graag een instrument willen leren spelen. De mogelijkheid wordt geven om in een klein groepje samen met andere beginnende kinderen hiermee te starten.

​Youngstars is lekker aan de weg aan het timmeren, Ellen de Moel dirigeert deze enthousiaste groep kids. De repetitie van Youngstars is op maandag van 18:30 tot 19:30.

J.O.N.G.In 2011 is J.O.N.G. (Jeugd Orkest Next Generation) geboren o.l.v. Karel van Kampen. J.O.N.G. bestaat uit een groep leerlingen die van blokfluit of slagwerk zijn doorgestroomd naar een instrument. Vanaf 2012 treed J.O.N.G. echt regelmatig op. Deze groep is tevens onderdeel van het Vendel. Een greep van de activiteiten van J.O.N.G. zijn kerstconcerten op het schoolplein van de Tweemaster, de jaarmarkt, Lustrum Verjaardage, de open Monumentendag, Opening van de viering 5 jarig bestaan van vestingvaarten, op de markt, loopevenementen en met als enige regelmaat een optreden in de Efteling samen met de slagwerkgroep.
Naast optreden is J.O.N.G. een hele leuke club. Jaarlijks sluiten ze de laatste repetitie af op de boerderij met boerderijspellen als slootje springen, boerderij spelen en een BBQ. Een aantal J.O.N.G. leden (Aspirant leden) versterken het grote orkest. De repetitie van J.O.N.G. is op vrijdag van 17:30 tot 18:30.

Slagwerkgroep NaardenDe slagwerkgroep is een van de onderdelen van het Muziekvendel Nardinc. Deze groep(en) staan o.l.v. slagwerkinstructeur Karel van Kampen. De slagwerkgroep is een onderdeel van de drumfanfaregroep van het Muziekvendel Nardinc die muzikale begeleiding verzorgt bij diverse festiviteiten in de regio zoals: de Carnavalsoptocht, de Koningsdag, de slotavond van de Avond4daagse, de Sinterklaas-intocht, etc. Naast deze straatoptredens met de drumfanfare organiseert de slagwerkgroep ook elk jaar een “Slagwerkavond” in de zaal van de verenigingsruimte van het Muziekvendel Nardinc aan de Keverdijk in Naarden. Elk jaar weer is dit een enorm slagwerkspektakel waaraan naast de slagwerkgroep van het Muziekvendel meestal nog een of twee andere slagwerkgroepen uit de regio meewerken. Deze slagwerkavonden zijn altijd een groot succes. Ook treedt de groep zelfstandig bij bepaalde gelegenheden op als slagwerkgroep Naarden.
Bij de slagwerkgroep zijn nieuwe leden en/of leerlingen van harte welkom. De leerlingen beginnen met privéles en krijgen later les in kleine groepjes. Wanneer uw belangstelling gewekt is, kom dan gerust eens langs op een repetitie-avond van de slagwerkgroep.

OrkestHet orkest (fanfare) is één van de onderdelen van het Muziekvendel Nardinc. Deze groep staat onder de bezielende leiding van dirigent Marco de Jong.
Naast concerten in de zaal van de verenigingsruimte van het Muziekvendel aan de Keverdijk in Naarden, verleent het orkest ook medewerking aan concerten op diverse andere locaties. Denk daarbij aan concerten in de openlucht, in de Grote Kerk in Naarden, kerstconcerten en muzikale medewerking aan de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking. Verder zijn er nog concerten gezamenlijk met andere muziek- en of zangverenigingen.
Het grootste deel van de blazersgroep neemt ook deel aan de straatoptredens van de drumfanfare van het Muziekvendel Nardinc. Er wordt muzikale omlijsting verzorgd bij diverse festiviteiten in de regio.
Het orkest verwelkomd nieuwe leden en/of leerlingen van harte. De leerlingen beginnen met privéles en komen later in het leerlingenorkest. Wanneer de belangstelling is gewekt, kom dan gerust eens langs op een repetitie-avond van het orkest. Deze is op de woensdag.

WallenkraaiersSinds 1991 zijn wij actief als blaaskapel en de komende jaren hopen we ook zeker nog de “toon” te zetten dáár waar het gezellig is of moet worden. Naast het Carnaval staan wij onder andere op: “hardloop- en wandelevenementen”, “Oktoberfesten”, voorprogramma’s van oa. Taptoe’s, bezoeken we onze zusterstad Uherský in Tsjechië of fleuren we de Keukenhof op met onze muziek. Ook spelen wij op een verjaardag, een jubileum of in uw winkelcentrum, wij maken er altijd een feestje van!
Voor boekingen kunt u bellen met de “Mammaloe” (Ada Pronk 06-29074365).
Ook als u vragen heeft over onze pietenband of winterorkest.

VendelHet vendel ook wel bekend als het korps is een onderdeel van Muziekvendel Nardinc. Dit onderdeel is samengesteld uit diverse groepen van Muziekvendel Nardinc. Leden van het slagwerk, orkest, J.O.N.G en blaaskapel de Wallenkraaiers nemen allen deel en vormen samen het vendel. Het vendel verzorgd straatoptredens, denk hierbij aan de Carnavalsoptocht, Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Avond4Daagse, Open Monumentendag en Sinterklaasintocht.

Het Koperensemble NaardenBestaat uit 4 koperblazers: bastuba, trombone, 2 trompetten, bugel of hoorn. Het KoperEnsemble Naarden speelt bij gelegenheden bijvoorbeeld bij herdenkingen, begrafenissen of ander memorabel moment waarbij een gepaste muzikale omlijsting gewenst is.
Wilt u ons boeken dan kunt u mailen naar Astrid van Velzen: asvanvelzen73@gmail.com 
Indien u ons wilt bellen kunt u ons bereiken op: 06-25526430

Dweilorkest de Wallenkraaiers

Sinds 1991 zijn wij actief als blaaskapel en de komende jaren hopen we ook zeker nog de “toon” te zetten dáár waar het gezellig is of moet worden. Naast het Carnaval staan wij onder andere op: “hardloop- en wandelevenementen”, “Oktoberfesten”, voorprogramma’s van oa. Taptoe’s, bezoeken we onze zusterstad Uherský in Tsjechië of fleuren we de Keukenhof op met onze muziek. Ook spelen wij op een verjaardag, een jubileum of in uw winkelcentrum, wij maken er altijd een feestje van!

Voor boekingen kunt u bellen met de “Mammaloe” Ada Pronk 06-29074365 of mailen via ada@pronkgroep.nl

Ook als u vragen heeft over onze pietenband of winterorkest.


Is jouw interesse gewekt voor 1 van de muziekgroepen?
Neem contact met ons op via het contactformulier!

Contact